Jump to the main content block

Vietnamese Introduce

英美語文學系

願景與使命:追求真、愛服務為核心價值觀,致力於培養具有人文素養、獨立思考、全球視野的英語專業人才

升學方向:鼓勵畢業生申請到國內外研究機構或國外附屬大學繼續學習英語或其他領域。

就業方向:鼓勵畢業生利用他們的英語能力從事以下工作領域:

教學文化部門:英語教師、編輯、記者、語言顧問、翻譯、文化創意產業人員等。

商貿管理行業:公關、外事秘書、海外採購、國際客服、外企人事等。

旅遊行業:導遊、口譯員、​​空姐、旅行社、國際酒店接待人員等

KHOA NGỮ VĂN ANH MỸ

Tầm nhìn và sứ mệnh: Lấy việc theo đuổi chân lí, “yêu thương và phục vụ” làm giá trị cốt lõi, chúng tôi cam kết đào tạo bồi dưỡng những nhân tài có phẩm chất nhân văn, tư duy độc lập và tầm nhìn toàn cầu.

• Hướng nghiên cứu sau tốt nghiệp: Khuyến khích các sinh viên đã tốt nghiệp đăng kí học thêm Tiếng Anh hoặc các lĩnh vực khác tại các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước hoặc các trường đại học liên kết ở nước ngoài.

• Định hướng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được khuyến khích sử dùng chính năng lực của mình trong các lĩnh vực công tác:

Công tác văn hóa và giảng dạy: Giáo viên Tiếng Anh, biên tập, nhà báo, cố vấn ngôn ngữ, phiên dịch, nhân viên các ngành văn hóa và sáng tạo v.v...

Ngành quản lí thương mại: Quan hệ xã hội, Thư kí ngoại sự, Thương mại Quốc tế, Chăm sóc khách hàng Quốc tế, Nhân sự cho doanh nghiệp nước ngoài.

Ngành du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, Thông dịch viên, Tiếp viên hàng không, Công ty Du lịch, Lễ tân Khách sạn quốc tế.

Click Num: